top of page

AdPop
Ett nytt verktyg för retail

Ett koncept för kedjor att öka varumärkesnärvaron på kedjans egna villkor.

Som genererar:

  • Ökad försäljning

  • Ökade besöksfrekvenser

  • Ökade reklamintäkter

 

www.adpop.se

Butik.png
bottom of page